Skip Navigation LinksMain > Restaurant Search > Akiko sushi bar Sarona Tel Aviv > Review on Akiko sushi bar Sarona Tel Aviv

Reviews about Akiko sushi bar Sarona Tel Aviv Restaurant

Details

Kitchen Type: Hospitality, Japanese, Sushi Bar
Address:
David Elazar 6 Sarona, Tel Aviv Show Map
Could not find users reviwes of Restaurant Akiko sushi bar Sarona Tel Aviv in our system.
Wanne be the first to write one? add review for Akiko sushi bar Sarona Tel Aviv