Skip Navigation LinksMain > Restaurant inHaifa > Burekas Restaurant in Haifa > Restaurant Borekas amikam

Borekas amikam Restaurant

Opening Hours

Food Types

  • Burekas

Users Review Borekas amikam

Add Review of Borekas amikam

Do you want to set Event on a restaurant?

Restaurants event reservation hotline